Státní svátky v Německu 2019

1. 1. Nový rok

6. 1. Tři králové (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko)

19. 4. Velký pátek

22. 4. Velikonoční pondělí

1. 5. Svátek práce

30.5. Nanebevstoupení Páně

10.6. Svatodušní pondělí

20.6. Corpus christi (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Porýní-Falc, Sárko, Hesensko)

8.8.  Augsburský svátek míru  (Bavorsko)

15.8. Nanebevzetí panny Marie (Bavorsko, Sársko)

3.10. Den německé jednoty

31.10. Den reformace  (Sasko)

1.11. Všech svatých (Bavorsko)

20.11. Den usmíření (Sasko)

25.12. Vánoční svátek

26.12. Vánoční svátek